Благородната завист ви прави по-креативни

Хората, които се справят по-добре от нас могат да ни предизвикат да отключим креативността си на “по-висока скорост”.

“... Участници в изследване са били поставани в ситуация на сравнение със случаи, които или са заплашвали или са засилвали себеоценката им и след това са били карани да изпълняват определени задачи. Тези, които са били сравнявани със заплашващи себеоценката случаи се представяли далеч по-добре от тези в контролната група, докато тези, които са били сравнявани с незаплашващи случаи се представяли по-зле.”

Благородната завист ви прави по-умни

По същия начин, по който благородната завист може да ви мотивира да сте завистлив в добрия смисъл на думата може да ви направи по-умни. Психолози откриват през 1999 година, че ученици, които се сравняват с другите се справят по-добре в училище.

Не всяка завист води до негативни последици. Ако не е деструктивна има шансове тя да има положителен ефект върху вас. 

Източник: PsyBlog