Позеленели сте от завист? Ако е правилния нюанс на зеленото може би не е толкова зле.

Всички знаем за разрушителните сили, които може да предизвика завистта. Но психолозите различават два вида вида завист: “Ние изпитваме негативна завист към някого, ако смятаме, че успехът му е незаслужен. Но съществува и дръг вид завист, която изпитваме когато смятаме, че успехът на другия е заслужен. Тогава завистта не е деструктивна, а мотивираща.”

Благородната завист е от този, вид, който ви кара сами да прогресирате, за разлика от другия, при който искате да провалите другия.

Ето 4 начина, по които благородната завист може да бъде полезна:

Благородната завист мотивира

Положителната завист може да ви мотивира, стига да се сравнявате с подходящия човек. Ако сте във една “лига”  другият може да ви мотивира за сериозни лични постижения: “Релевантните “супер-звезди” предизвикват себеусъвършенстване, вдъхновение и прогрес, когато техният успех изглежда постижим но себе-принизяване, когато изглежда непостижим.” Така е добре благородно да завиждаме на хора, които са малко по-добри от нас.

Благородната завист е положителна емоция

Благороднаа завист е в някакъв смисъл норма – повечето хора автоматично се сравняват с други, които се справят по-добре от тях в нещо.  Това може да ни даде надежда и вдъхновение, което ни кара да се чувстваме добре.