Или 7 признака на завистта

„Минете покрай нас и ни простете нашето щастие…" (Фьодор Достоевски)

Ако ви хвалят прекалено очевидно или ви ласкаят открито, по-добре се замислете какво се крие зад това. Най-вероятно става дума за прикрити намерения. Разбира се, възможно е и комплиментите да са напълно искрени, но едва ли.

Най-трудното нещо, което можем да дадем на някого, е онова, което не ни е било дадено на нас.

Когато живеем с усещане за липса, обикновено в сърцето се заражда завист към другите. Ето кои са признаците на завистта:

1. Иронични или унизителни коментари

Хората може да се опитват прикрито или открито да ви наранят с иронични или унизителни коментари и подмятания, защото просто не могат да се справят с разяждащата ги завист.

2. Чести сравнения

Ако някой постоянно ви сравнява с другите, изтъквайки вашите успехи или постижения, това може да е признак на завист. Това не е чиста похвала или искрено възхищение на успеха ви, а точно обратното.

3. Избягване на похвалите

Хората, които ви завиждат, може да се преструват, че не забелязват постиженията или успехите ви. Това е другата крайност като проява на завистта. Дори нещо повече – негативна реакция на успеха ви.

4. Непрекъснати въпроси за личния ви живот

Има си любопитни хора, но ако някой постоянно ви засипва с въпроси за личния ви живот, е твърде вероятно да таи завист към вас.

5. Безпочвена критика

Завистливите хора могат да отправят безпочвена и ненужна критика към вас или вашия живот. Не им обръщайте внимание.

6. Пристрастност в общуването

Ако даден човек общува само когато става въпрос за вашите успехи, но не проявява интерес към вашите радости, това може да е признак на завист. Старае се да е близо до онези, които блестят в социалната йерархия. И се стараят да запазят контактите си, за да ги използват, когато се наложи. З

7. Злорадство

Почти всеки е вкусвал вкуса на неуспеха. Ако не рискуваш да се хвърлиш в дълбокото обаче, никога няма да видиш красотата на морското дъно. Играта на сигурно не ти дава възможност да израстваш и да откриваш нови предизвикателство. Ако някой проявява неприкрита радост към провала ви,  то значи твърде дълго ви е завиждал на успехите и сега просто си отдъхва, че има малко време да навакса и да ви догони. Но това е самозаблуда. Завиждащият и вторачен човек в чуждия живот никога не може да обърне време на собствения си житейски път и всъщност пропуска да живее пълноценно.

Цветелина Велчева