Негативните мисли ни разболяват. Не е случайно, че негативните хора привличат негативни хора и негативни ситуации в живота си, докато позитивните личности привличат позитивни хора и позитивни събития.

Негативните мисли влияят на всеки с различен интензитет. Ако разберем откъде идва тази натрапчива и вредна мисъл, която се е загнездила в съзнанието ни и ни пречи да поемем живота в ръцете си, ще осъзнаем, че сами сме я привлекли чрез страхове, убеждения, ограничения, които предизвикват дисбаланс в човешката енергийна система.

Ако не можем да променим дадено нещо, по-добре да се съсредоточим върху начина, по който можем да живеем с това. Ако можем да го променим, трябва да действаме, за да се случи. Съсредоточаването на негативни мисли върху събитие, начинание, човек, не води до абсолютно нищо градивно, а се стоварва с най-голямата си тежест върху собствената ни психика, а оттам – и върху тялото ни.

Не можем да забраним на мислите да се появяват в главата ни, в наша власт е да изберем кои от тях да запазим сега. Мислите са мощен сигнал към Вселената, който има свойството да се материализира - това вече е доказано многократно.

Вниманието, осъзнаването и превключването са основните моменти при прехода към позитивно мислене. И ако не искаме негативните мисли да се проявяват, тогава трябва да предприемем някоя от следните 4 стъпки:

1. Станете внимателни и осъзнайте себе си.

Научете се да отхвърляте натрапчивите мисли. Научете се да осъзнавате емоциите и мислите си и да признавате правото им да съществуват в съзнанието ви, без да ги отричате. Приемането е първата стъпка към справянето с проблемите. Колкото по-дълго и упорито ги отричаме и си затваряме очите за тях, толкова по-голяма сила набират те и имат все по-голям шанс да ни унищожат психически.

Когато осъзнаем, че сме започнали да повтаряме цикъла на негативна мисъл отново и отново, най-добре да си кажем: „Да, сега съм ядосан", „Да, сега си мисля лоши мисли" и т.н. Трябва да ги оставим да се въртят известно време в главата ни и след това да им кажем: „Стига толкова". Изправяме се, отупваме се от праха и продължаваме напред.

2. Научете се да се отпускате и да не се впускате с главата напред в проблема.

„Дишайте" ситуацията със сърцето си, успокойте ума си. Тя така или иначе ще бъде решена или ще разберете какви стъпки трябва да предприемем, за да я разрешим.

А като се отпуснем, ще изживеем момента, за който се тревожите, по-лесно и по-удобно за физическото тяло.

3. Преместете вниманието си от проблема към нещо, което ви носи радост.

Колкото повече мислим за нещо негативно, толкова по-безнадеждно и непреодолимо изглежда то. Когато усетим, че потъваме в мислите и те започват да взимат превес над нас, трябва да преместим фокуса.  Също като при малките деца – когато плачат за нещо, тактиката е да им отвлечем вниманието към нещо друго, а не да водим преговори с тях. Така безсмислено е да водим преговори и с негативните мисли, просто трябва да сменим перспективата и да насочим съзнанието си към нещо друго.

Важно е да намерим своя механизъм за превключване. Той е много прост. Всеки има нещо, което му носи удоволствие и радост. Например одухотворена музика, любима книга, танците, любим сериал, видеоигра или друго. Когато намерим своето нещо, трябва да се държим за него.

4. Активирайте позицията „Наблюдател".

По този начин ситуацията ще бъде видяна от различни гледни точки, което означава, че ние ще я контролираме, а не тя нас. По този начин лишаваме негативната мисъл от възможността да ни влияе и да ни причинява вреда, като не ѝ оставяме никакъв шанс да изсмуква енергията н и да ни обезсилва.

Трябва да приемаме всички мисли в главата си. Да си простим за „лошите", като осъзнаем, че те са причинени от страхове и убеждения, които не са били опитомени и приети.

Важно е да осъзнаем, че наличието на негативна мисъл не прави човека лош. Не е необходимо да се „наказваме" или да се осъждаме заради тях.

В крайна сметка най-важно остава нашето отношение и нагласа към събитията. Гневът, агресията, недоволството говорят за неприемане на себе си; спокойното им приемане е предпоставката да се справим с тях.

Нека превърнем мислите в свои приятели!