Ако сте наистина талантливи, не се страхувайте от лошия късмет.

Ако искаш 1 година благоденствие - засей зърно. Ако искаш 10 години благоденствие - посади дърво. Ако искаш 100 години благоденствие - възпитавай хора.

Онзи, който не може да си почива хубаво, не е способен да върши добра работа.

Една вечер сладки приказки с умен човек струват колкото десет години над книгите.

Нещастието винаги влиза през вратите, които вече са отворени.

Онова, което е създадено за хиляди години, може да бъде унищожено само за 1 час.

Това, че спите на една и съща възглавница, не означава, че ще имате същите сънища.

По-добре да бъдете човек за един ден, отколкото сянка за хиляда.

Великите реки текат тихо, мъдрият не повишава своя глас.

Онзи, който се завръща от пътешествие, вече не е същият човек.

Най-великите битки са онези, които не са се състояли.

Преди да се разсърдиш - преброй до сто. Преди да удариш - преброй до хиляда.

Дадат ли ти залък, отплати се с цяла крина.

Търпението в момент на гняв ще ти спести много дни на страдание.

Който бързо се съгласява, рядко удържа на думата си.

Силният пълководец няма слаби войници.

Мъдрият човек сам взима решенията си, невежият следва общественото мнение.