Голямата любов и големият успех винаги са свързани и с голям риск.

Когато загубиш нещо, не губи и урока, който си научил.

Когато допуснеш грешка, се постарай възможно най-бързо да я поправиш.

Всеки ден прекарвай по малко време насаме със себе си.

Помни - тишината понякога е най-добрият отговор на въпросите.

Споделяй своите знания - това ще те направи безсмъртен.

Целта на живота е да бъдеш щастлив. Не знаем какво ще се случи в бъдеще, но сърцата ни се нуждаят от надежда. Това ни кара да продължаваме.

Конфликтите възникват, когато се приспособяваме към различията между нас – националност, религия, образование, богатство. Много по-важно е да помним, че всички сме човеци, което ни прави същите в тази перспектива.

Приятелството не зависи от славата, парите или физическата сила. То се основава на доверие и любов.

Всеки един от нас трябва да се научи да работи не само за собственото си добро и за доброто на своето семейство, а за доброто на човечеството. Общата отговорност е концепция, която осигурява оцеляването на човечеството.