Все по-често чуваме, че с пари всичко може да се купи. Живеем в общество, в което ценностната система на човека гравитира предимно около материалните неща. Колкото повече имаш, толкова по-удовлетворен се чувстваш. Технологии, джаджи, онлайн комуникиране, роботи и т.н. Но не е ли това един илюзионен свят? Къде отиват ценностите, които са изповядвали нашите баби и дядовци? Има ли ги още? За щастие ги има и те не са малко.

Сайтът What Money Cannot Buy е селектирал 30 безценни моменти от живота, които парите не могат да купят. Допълнете списъка!

1. Да влезеш вкъщи след тежък и напрегнат работен ден и да те посрещне звънлив детски глас с думите „Здрасти мамо/татко”.

2. Да осъзнаеш, че си се усмихвал през цялото време, докато говориш с някого по телефона веднага, след като затвориш слушалката.

3. Да почувстваш топлината на собственото си легло, след като си се върнал от командировка.

4. Да слушаш сладка възрастна двойка за това как са се запознали преди много години.

5. Да опитомиш животно, така че то да понечи да яде от ръката ти.

6. Да играеш на Камък-Ножица-Хартия с някой приятел, за да вземете някакво решение.

7. Да излезеш сред природата с близък или приятел.