По средата на разговора с ваш колега забелязвате, че той започва да губи интерес и да не ви обръща внимание.

Ако имате добре развита интуиция, ще забележите знаци на езика на тялото на вашия събеседник, които показват, че внезапно нещо се е променило.

Каква може да е причината за тази реакция? Може да е нещо, което сте казали? Всъщност, да, най-вероятно е нещо, което сте казали.

Ако обърнете внимание на речника, който използвате, ще усетите, че има някои фрази, които често включваме в нашия изказ, без дори да осъзнаваме.

В много случаи тези фрази могат да навредят на вашите отношения с хората около вас. Ето три фрази, за които трябва да внимавате.  

1. „Но“

Тази кратка думичка може да ни отдалечи от собствената ни истина, да ни попречи дапродължим напред и да ни превърне в постоянни жертви на живота. През повечето време дори не усещаме ограниченията, които тя всъщност ни налага.

Това, което всъщност казваме, когато използваме думата „но“ е да пренебрегнете всички позитивни неща, които сме казали до момента, защото предстои да чуете истината, която не е толкова розова.

Хората обикновено не искат да чуят истината, особено ако е придружена с фразата „Само ако“.

„Само ако имах повече време за този проект, нямаше да изоставам от графика. Само ако моят екип ми помагаше повече, щях да съм си свършил работата преди да почне мачът.“

Също толкова вредно е използването на „Да, но…“. До него опираме, когато искаме да пренебрегнем непоносимо добрите съвети на другите. „Да, но…“ в този случаи означава: „Това е добре, но нека ти кажа за моите ограничения, които няма да ми позволят да го направя.“

Премахнете думата „но“ от мислите си и ще се насладите на един по-позитивен и успешен живот. 

2. „Ще опитам“

Това е друга фраза, която доминира нашия изказ и тайно ограничава нашите възможности.

„Ще опитам да изготвя доклада до утре.“

„Ще опитам да свърша задачата до обяд.“

„Ще опитам да стигна навреме за срещата.“

„Ще опитам“ в тези случаи означава, че сте разбрали какво се иска от вас, но в момента това не е приоритет за вас. Истината е, че просто не сте достатъчно искрени, за да го кажете директно. 

Тази фраза не може да заблуди емоционално интелигентните хора. Когато я чуят, те знаят какво искате да кажете всъщност. „Ще опитам“ създава съмнение, както у самите вас, така и у останалите хора. Това ви превръща в най-ненадеждният човек в стаята.

Вместо да казвате „Ще опитам да участвам по-активно по време на нашите срещи“, започнете изречението с „Ще бъда“.

 „Ще бъда по-активен участник на следващата среща“

3. „Не мога"

Вашите колеги се страхуват най-много от тази фраза, защото в тяхната глава тя звучи като „Няма да го направя“.

Когато използвате фразата „Не мога“ вие показвате, че не желаете да направите необходимото, за да бъдете равноправен член на екипа и да си свършите работата. Ако наистина не можете да се справите с дадена задача по някаква причина(липса на умения, време, ресурси и т.н), използвайте алтернативния подход с фразата „Ще мога“.

Променете „Не мога да завърша този доклад преди обяд“ на „Не съм сигурен дали ще мога да завърша този доклад сам. Има ли някой, който може да ми помогне, за да го изпратя възможно най-скоро?“

Марсел Шуантес, основател на Leadership From the Core, за Inc.com

Мениджър Нюз