1. С всички сили се опитвайте да помагате на другите. Ако не можете да доставите радост, то не вредете.

2. Когато се превърнете в източник на щастие за всяко живо същество, вие самите ще станете щастливи. А ако сте източник на страдания за другите, вие сте първите, които ще станете нещастни. Помислете добре върху това...

3. На първо място в списъка с морални принципи поставете отказа от причиняване вреда на когото и да било. Спазвайте този принцип с особена твърдост: „Никога никому няма да причиня зло!“ Помислете добре върху това...

4. Трудностите са... формалност! Сериозните трудности са сериозни, но формално! Представете си небето – мрачно, с надвиснали сиви облаци. Над облаците небето е синьо и чисто. Просто трябва да положите усилия, за да се издигнете над тях и да го видите.

5. За да се приближите до една мечта, понякога е достатъчно да направите дори една стъпка. Не се страхувайте от трудностите, тях винаги ги има и ще ги има.

6. Поне един час всеки ден отделяйте за тишина... Тя ви е толкова необходима, колкото и общуването.

7. Умението да обичаш е най-висшето умение на земята. Научете се да обичате всички, дори враговете си.

8. Не хвърляйте боклуци във водоемите. Никакви! Духът на водата може много сериозно да се разгневи.

9. Събирайте речни камъни. Те притежават огромна сила и енергия.

10. Обикновено наричаме своето минало златни дни. Но това е грешка. Много важно е да разберете, че всеки настъпващ момент във вашия живот – точно това е най-златното време.

11. Няма съвършена или лоша религия. Бог е един. Молете се на когото искате, но помнете най-важното: Живей по съвест, уважавай предците си, обичай!

12. Ако имате за цел да промените света, първо започнете със себе си. Научете се да придобивате енергията на радостта и енергията на любовта. Това са най-важните моменти и преживявания за един човек. Усмивката, смехът, радостта притежават огромна сила. Когато осъзнаете това, ще откриете за себе си и любовта.