Тогава решава да осъществи своята заветна мечта да стане лоцман на речен параход по Мисисипи. Плава по Мисисипи цели четири години – две като ученик и две като пълноправен капитан на речен кораб. За този период от живота си казва, че е опознал и изучил всички възможни типове човешки натури, които е възможно да бъдат срещнати в художествената, биографичната и историческата литература. Войната между Севера и Юга блокира плаването по Мисисипи и Твен е принуден да се раздели с професията си, с която толкова се е гордеел. ”Наложи ми се да търся друга работа, си спомня писателя – работих в мини в Невада, станах репортер във вестник, златотърсач в Калифорния, журналист в Сан Франциско, специален кореспондент на Сандвичските острови, кореспондент за Европа и Изтока, лектор и накрая – писател на книги и непоколебим стълб на Нова Англия.”

От  началото на 70-те години на XIX век се посвещава изцяло на писането.

През 1876 г. пише Приключенията на Том Сойер.
През 1882  г. – Принцът и просякът.
През 1884 г. – Приключенията на Хъкълбери Фин.
През 1889 г. – Един янки в двора на крал Артур.

Издава и няколко сборника със знаменити разкази: Пеша из Европа, Глупаци в чужбина и др. С годините все по-значимо място в писателската практика на Твен заемат лекции, печатни статии и есета по актуални съвременни въпроси.

В този период е на върха на славата както в своята родина, така и в целия свят. Старите европейски университети връчват на бившия лоцман академични дипломи, а през 1907 г. Оксфордския университет му дава титла доктор хонорис кауза.

Твен е очарован от науката и научните постижения. Близък приятел е с Никола Тесла, а през 1909 г. Томас Едисън го посещава в дома му. Патентова три свои изобретения, но губи много пари от тяхната неприложимост.

През 1909 г. Марк Твен пише: “Дойдох с Халеевата комета през 1835 г. Следващата година тя идва отново и очаквам да си отида с нея. Ще бъде най-голямото разочарование в живота ми, ако не си отида с Халеевата комета. Всевишния без съмнение е казал: ”Ето две необясними явления; дойдоха заедно, трябва и да си отидат заедно”.

Марк Твен умира на 74 годишна възраст на 21 април 1910 г., два дни след преминаването на Халеевата комета.

Източник: www.how2manage.com