Марк Твен е велик американски белетрист реалист, с голям принос в литературата на своята страна. Но той е и една голяма фигура в американския живот и американската култура като цяло. Дълбоко свързан с развитието на своята страна, нейните национални особености и социални противоречия, тази дълбока връзка осезателно преминава през цялото му творчество.

Произхождайки от недрата на народа, той става блестящ представител на американската хуманитарна интелигенция. При това той не преминава, подобно на много свои събратя по перо, на страната на управляващата класа, а заема критична позиция по всички главни въпроси на живота на своята страна, критикувайки господстващата политика, господстващата религия и господстващия морал.

Трудно е да се даде оценка на Марк Твен като художествен историк на своето време. Бърнард Шоу казва, че изследователите на американското общество на ХХ век трябва да се обръщат към Марк Твен толкова често, както френските историци към съчиненията на Волтер. Към тези думи следва да се добави и това, че ако някой иска да научи повече за американския живот през този период, ще намери в творчеството на Марк Твен живо описание на важното и актуалното – толкова проницателност и обобщаваща сила притежава таланта на този велик американец.

“Цялата съвременна американска литература произлиза от една единствена книга – книгата на Марк Твен Приключенията на Хъкълбери Фин. Това е най-добрата американска книга. Нищо подобно преди нея не е имало. Нищо равостойно след нея не се е появявало.” Тези думи принадлежат на един от най-големите и най-влиятелни писатели в новата литература на САЩ – Ърнест Хемингуей.

Самюъл Лангхорн Клемънс, известен на читателите по целия свят с името Марк Твен, е роден на 30 ноември 1985 г. в малкото градче Флорида в щата Мисури. Родителите били американски преселници от английски произход, примесени с ирландска кръв. Баща му – провинциален юрист, бил лишен от всякакъв практицизъм, така нужен за да преуспееш в САЩ в този период и семейството живяло в недоимък. Той умира, когато Марк Твен е едва дванадесет годишен.