Въпреки че сме словесни същества, думите невинаги ни помагат да извлечем информацията, която търсим. Невербалното общуване обаче е не по-малко важно. Ако обръщаме внимание на детайлите в езика на тялото, със сигурност бихме получили много отговори. Освен това за разлика от думите, езикът на тялото не лъже.

Следните 15 знака, ще ви помогнат идеално да разчитате и разбирате знаците:

1. Имитация

Когато по време на общуването един от двамата има прояви склонност да копира другия (жестове, тон, изказ), става дума за очевиден признак на симпатия.

2. Почесване по главата

Въпреки че почесването по главата може да бъде нещо небрежно и лишено от какъвто и да е смисъл, може и да означава няколко неща: ако видите, че някой го прави често, обикновено е признак на неразбиране, дискомфорт, стрес или гняв.

3. Често мигане с очи

Разбира се, че всички мигаме, защото това е физиологична потребност. Ако обаче забележите, че човекът срещу вас го прави необичайно често, това може би е признак  на стрес, нервност, безпокойство или пък значи, че това, което ни казва, е лъжа.

4. Свиване на долната устна

Популярна мимика, но трябва да знаете, че обикновено изразява недоволство. Също може да се разчете като тревожност, стрес или опит да се прикрият чувствата.

5. Ръце на талията

Когато видите, че човек поставя ръце на талията си, спокойно можете да приемете, че заема отбранителна позиция или е проява на гняв, раздразнение. Също може да значи демонстрация на самочувствие, гордост и чувство на превъзходство.  

6. Сключени отпред ръце

Скръстените пред тялото ръце може да означават гняв или силно раздразнение. Сякаш човекът се опитва да сдържи емоциите си или да запази дистанция.

7. Накъде е насочен погледът

Накъде гледа човек, когато е замислен, означава много неща. Ако човекът срещу нас гледа наляво, обикновено значи, че се опитва да си спомни нещо. Ако гледа надясно, вероятно си измисля повечето неща, които ви говори, и се опитва да ви подведе.

8. Потъркване на веждата

Ако човекът, с когото говорим, започне да си търка веждата, най-вероятно мисли за нещо приятно и изразява симпатия.

9. Накланяне на главата

Когато човекът, с когото говорим, наклони глава на една страна, означава, че проявява интерес към темата. Възможно е също да се приеме и като израз на уважение към събеседника.

10. Промяна на зеницата

Промяната на зеницата не е нещо, което можем да контролираме. Обикновено се разширяват или стесняват в зависимост от количеството светлина. Но се случва и друг процес: ако харесваме някого се оказва, че се разширяват, а ако изпитваме неприязън към някого, се стесняват.

11. Докосване на носа

Този жест може да бъде най-обикновен рефлекс, но може също да се възприеме като липса на доверие към събеседника или притеснение.

12. Потъркване или докосване на врата

На врата ни са разположени няколко нервни окончания и когато потъркваме врата си, обикновено забавяме сърцебиенето и се успокояваме. Ако видите някой да прави това, най-вероятно се чувства неудобно или се намира под голямо напрежение.

13. Прехвърляне на предмети с пръстите

Ако говорите с някого и той започне да хваща разни предмети около себе си, с които да си играе, бъдете сигурни, че умира от скука. Следващите вероятни причини за това са притеснение, стрес или дори разочарование.

14. Едната ръка е отпусната до тялото, а другата минава отпред и я хваща за лакътя

Съществуват различни начини за кръстосване на ръцете. В този случай, когато едната ръка минава пред торса и хваща отпуснатата, е израз на поставяне на граници и заемане на защитна позиция.

15. Разтягане на врата

Когато човекът, с когото говорите, започне да си разтяга врата, най-често причината е желание да освободи напрежението.

Bright Side