Тялото може да разкрие много за вас. Правим много неща автоматично, без съзнателно да обръщаме внимание.

Такива инстинктивни действия хвърлят светлина върху нашия характер, скрити емоции и страхове – нещата, които се стремим да държим настрана от любопитни очи.

Нека видим какво говори позата, в която седите, за вашия характер.

По кой от изброените по-долу начини седите най-често?

Gallery
A. Събрани колене, раздалечени стъпала

Снимка: Shutterstock 

Gallery
B. Кръстосани крака

Shutterstock

Gallery
C. Раздалечени колене, събрани стъпала

Shutterstock 

Gallery
D. Прави крака

Shutterstock 

Gallery
E. Наклонени на една страна крака

Вижте какво означава отговорът ви на следващата страница.

Снимка: Shutterstock