Тялото може да разкрие много за вас. Правим много неща автоматично, без съзнателно да обръщаме внимание. Такива инстинктивни действия хвърлят светлина върху нашия характер, скрити емоции и страхове – нещата, които се стремим да държим настрана от любопитни очи.

Нека видим какво говори позата, в която седите, за вашия характер.

По кой от изброените по-долу начини седите най-често?

Вижте първо картинките, а след това, и текста по-долу.

Gallery
A. Събрани колене, раздалечени стъпала

Снимка: Shutterstock 

Gallery
B. Кръстосани крака

Shutterstock

Gallery
C. Раздалечени колене, събрани стъпала

Shutterstock 

Gallery
D. Прави крака

Shutterstock 

Gallery
E. Наклонени на една страна крака

Shutterstock