Понякога езикът на тялото разкрива повече за нашите истински мисли, намерения и чувства, отколкото бихме искали. Според последни изследвания 80% от информацията, която възприемаме по време на разговор, идва от езика на тялото, а не от казаните думи. От изключително значение, особено ако заемате управленска позиция, е да се уверите, че езикът на тялото ви не подкопава вашето послание, когато сте изправени пред вашите колеги, шефове или клиенти. Ето и някои от най-често срещаните проблеми, които поражда липсата на контрол върху езика на тялото:

Разминаване между речта и езика на тялото

Ако умът ви казва „не“, а от устата ви излиза „да“, този вътрешен конфликт ще бъде разкрит от вашите мимики и жестове. Има голяма вероятност всеки, който ви слуша, да остане доста объркан от тези противоречивите знаци. В почти всяка ситуация, в която общувате с други хора, ще постигнете най-добри резултати, ако поддържате приветлив и отворен език на тялото, или иначе казано - не кръстосвайте ръце и стойте изправени, но в никакъв случай вдървени.

Избягване на зрителен контакт

Ако сте склонни да избягвате зрителен, когато говорите пред публика, помнете че изражението на вашето лице и погледът в очите ви могат да лесно да разкрият на по-внимателните слушатели какво точно се случва в главата ви. Когато човек е ангажиран с разговор, който намира за интересен, той запазва зрителен контакт със своя събеседник или с публиката, пред която е изправен, около 80% от времето.

Липса на интерес и ангажираност

Дори и да не знаете нищо за езика на тялото, най-вероятно сте чували, че изглеждате дистанцирани и незаинтересовани, когато гледате в страни и кръстосвате ръце и крака. Когато държите тялото си в подобна поза, вие показвате, че сте умствено, емоционално и физически затворени за вашия събеседник. Ако искате да бъдете приемани за добри слушатели, постарайте се да фокусирате цялото си внимание върху разговора с другия човек и задавайте въпроси, с които да покажат, че действително разбирате казаното и че не присъствате само физически.

Кимате за „да“, като същевременно с това вашите жестове казва „спрете да говорите“

Забелязвали ли сте как някога хората непрекъснато кимат в съгласие с всяка ваша дума, като същевременно с това цялото им тяло просто казва „дано той спре да говори скоро“? Много от мениджърите, които консултирам, остават изненадани, когато им обясня колко лесно могат да разпознаят този вътрешен конфликт, стига да обръщат внимание на езика на тялото на техните събеседници.

Позволявате на срамежливостта да победи увереността

Основната причина, хората да заемат отбранителна позиция, докато говорят, произтича от ниското им самочувствие или от естествената им срамежливост. Способността да представяте своите мисли и идеи ясно и уверено е изключително важно умение за всеки лидер. Когато сте по-уверени в думите, които изричате, вие по-лесно може да поучите това, което искате и да защитите вашето мнение. В крайна сметка, ефективната комуникация е съставена от 20% от това, което наистина знаете, и 80% от увереността ви в думите, които казвате.

Лоли Даскал, президент и изпълнителен директор на консултантската фирма Lead From Within, в своя блог.

Източник: Мениджър Нюз