Един от най-досадните въпроси, който задават родителите на детето е „Как мина денят ти?“ 
Получават дежурния отговор: „Добре“ и разговорът свършва дотук – без някой да е дал или да е получил каквато и да е информация.

Ако действително се интересувате от това как е протекъл денят на вашето дете, по-добре обмислете въпросите, които задавате.
Защото за всеки е досадно слуша едно и също. Още повече, че хлапето цял ден е било в училище и е отговаряло на въпроси, които 100 пъти вече е чувало. То е следвало правилата цял ден, стояло е мирно, залепено на чина и е жадно за малко свобода и пространство.

Родителите пък искат в детайли да разберат какво се е случвало с детето им, докато е било далеч от тях. Особено при малките ученици, за да се уверят, че всичко е наред.
Те дебнат за „червена светлина“, която ще издаде проблеми в учебния процес, в общуването със съучениците, за пробив в самочувствието на детето.
И колкото повече въпроси получат отговор, толкова повече информация ще съберат.

Затова сменете въпроса. Например вместо: „Хубав ли беше днес твоя ден“, чийто отговор е „да“ или „не“, попитайте: „Какво направи хубав за теб днешния ден“.
Пробвайте тези 15 въпроса, които ще ви дадат идея как по-различно да питате:

1. Коя книга или филм най-добре описва твоя ден?

2. Кога беше най-щастлив днес?

3. Кога беше най-нещастен в днешния ден? Защо? Случи ли се нещо извънредно?

4.  Кои са двете най-важни неща, които научи днес?

Вижте още на страниците на Новите родители