7. Искайте услуги от хората, когато са уморени, за да ги накарате да ви съдействат. Те няма да имат енергия да поставят под въпрос молбата ви.

8. Снимка, на която има очи, кара хората да се държат по-етично. Това създава впечатлението, че някой непрекъснато ги наблюдама и увеличава вероятността да почистват след себе си и да връщат взетите на заем неща.

9. Използвайте съществителни, а не глаголи, когато искате да накарате хората да променят поведението си. Това затвърждава идентичността на човек като принадлежащ към определена група и използва желанието ни да бъдем част от цялото.

10. Стреснете хората, за си ги накарате да ви дадат това, което искате. Хората, които изпитат безпокойство и след това облекчение са по-склонни да отговарят утвърдително на молби. Това е защото умствените им ресурси за заети с потенциалната опасност, която са избегнали.

11. Когато преговаряте, наблегнете на това което вашият партньор печели, ако приеме вашето предложение. Например ако продавате колата си, казвайте "Давам ви колата си за хиляда долара" вместо "Искам 1000 долара за колата."