The School of Life създаде поредното страхотно видео, в което представя 10-те добродетели на добрия човек, пише Goodnet.org. То ще ви накара да си зададете редица въпроси, включително как е редно да се държим с останалите…

Кои от изброените характеристики притежавате? Върху кои области бихте могли да поработите?

1. Издръжливост – изкуството да продължавате напред дори тогава, когато ситуацията изглежда безнадеждна.

2. Емпатия – способността да сте състрадателни и да се идентифицирате с уникалните изживявания на другите.

3. Търпеливост – да запазвате спокойствие, когато нещата не винаги се подреждат по вашия начин.

4. Саможертва – да загърбите собственото си удовлетворение за сметка на нечие друго.

5. Учтивост – да имате добри обноски и да се съобразявате с останалите.

6. Хумор – да гледате от смешната страна на нещата и да умеете да се присмивате на самите себе си.

7. Самоосъзнатост – да поемате отговорности за собствените си постъпки, да сте наясно с това какви сте всъщност.

8. Да умеете да прощавате – да извинявате грешките на останалите, когато това е възможно.

9. Надежда – вяра, че хубавите неща тепърва предстоят, че нещо хубаво ви очаква на хоризонта.

10. Самоувереност – да вярвате в себе си и да поемате рискове.