Отлагането е изследвано надлъж и нашир от психолозите, вероятно защото пред очите си имат пример за отлагащи от световна класа: студентите. 

Разбира се, студентите не държат монопола върху губенето на време и всеки от нас понякога отлага работата си. 

Разликата е, че някои хора се научават на ефективни стратегии да се справят с проблема, а други не, пише PsyBlog.

Ето 10 съвета, които ще ви помогнат да преминете от едната група в другата. 

1. Започнете с нещо лесно

Първият съвет е просто да започнете с нещо, което е по-лесно, обозримо и не изпълва ума ви с необясним ужас. 

Хвърлете поглед към проекта си, какъвто и да е той и вземете решение да се заемете с най-лесната му част. Хубавото е, че щом веднъж започнете, набирате инерция, след което и трудните част ви изглеждат по-изпълними. 

Този съвет почива отчасти върху т.нар. „ефект на Зейгарник“ – че недовършените задачи трудно се забравят. Но трябва поне да бъдат започнати. 

2. Започнете откъдето и да е

Проблемът с „лесното започване“ е че в повечето случаи човек не знае откъде да започне. Може да има няколко лесни части – или може би е трудно да се прецени кое е наистина необходимо. Планирането може да помогне, но планирането също е капан. 

Прекалено много планиране и недостатъчно действие само по себе си е форма на отлагане. 

Вземете този съвет от писателите, художниците и други творци през вековете – започнете откъдето и да е. Накрая можете да махнете това, с което сте започнали, но поне сте се захванали с проекта.