Замърсяването с пластмаса на световния океан струва на обществото милиарди долари всяка година заради увредени и изгубени ресурси, пише The Guardian, цитирайкиново изследване. Рибарството, аквакултурите, развлекателните дейности и световното благосъстояние биват негативно засегнати от глобалното замърсяване, като се очаква спад с от 1 до 5% в ползите, които хората получават от океаните. Получената стойност от такива ползи, известна като стойност на морската екосистема, достига 2,5 млрд. долара годишно. Счита се, че пластмасовите отпадъци костват до 33 хил. долара намалена екологична стойност на тон отпадъци, установява проучването. Около 8 млн. тона пластмасови отпадъци навлизат всяка година в световния океан. 

Това е първото по рода си проучване, което изследва социалното и икономическото въздействие на пластмасовите отпадъци в морето. „Нашите изчисления са първата стъпка към „даването на истинската цена на пластмасата", казва д-р Никола Бомонт, икономист по околна среда в лабораторията на Плимут, която ръководи проучването.

Пластмасови отпадъци могат да бъдат открити по целия свят - от най-населените крайбрежия до най-отдалечените - и тяхното въздействие върху зоопланктона, безгръбначните, рибите, костенурките, птиците и бозайниците е категорично отрицателно, установяват изследванията. Освен това авторите откриват, че пластмасите, които оцеляват в продължение на десетилетия или повече, и пропътуват разстояния от над 3000 км, създават нови местообитания за развитие на бактерии и водорасли, като по този начин рискуват разпространението на инвазивни видове и болести.

Изследователите се надяват проучването да рационализира усилията за справяне с пластмасовото замърсяване и да помогне за вземане на "информирани решения" по въпроса. "Рециклирането на тон пластмаса струва стотици срещу хиляди разходи, ако пуснем отпадъцте в морската среда", казва Бомонт. 

Мениджър Нюз