Съпричастие, сътрудничество, честност и взаимодействие - грижата за благосъстоянието на другите е човешка черта.

Франс де Ваал обаче споделя някои изненадващи видео записи на тестове за поведение на примати и други бозайници, които показват, че всички ние имаме много от тези морални черти.

Налични са субтитри на български.