Йокулсарлон е ледниково езеро в югоизточната част на Исландия. Цветовете и формите на ледените късове, плуващи в мразовитите води на лагуната по залез слънце, създават една от най-удивителните природни картини в тази част на страната. Йокулсарлон е още по-красиво, когато е осветено от Северното сияние.

Gallery
Тази ледена лагуна в Йокулсарлон е прочута с айсбергите, които се отчупват от ледника и образуват непрестанно изменящ се леден лабиринт

Снимка: ronnybas / Shutterstock

Gallery
Лагуната на езерото Йокулсарлон се образува, когато Ватнайокул започва да се отделя от континенталната част на Исландия през 1950 година.

Krissanapong Wongsawarng / Shutterstock

Gallery
Крайният резултат е лагуна със 100 метра дълбочина, изпълнена с ледена вода и огромни айсберги.

Patrik Mezirka / Shutterstock

Gallery

Patrik Mezirka / Shutterstock

Gallery

Daria Medvedeva / Shutterstock

Gallery

 K_Boonnitrod / Shutterstock

Gallery

ZinaidaSopina / Shutterstock

Gallery

Daxiao Productions / Shutterstock

Gallery

Daniel Harwardt / Shutterstock