Непрекъснато измират застрашени животински видове, като белият носорог е един от последните най-шокиращи примери. Трябва ли да се притесняваме от измиранията на животните и засяга ли ни това директно? Един от водещите аргументи, че намаляването на биоразнообразието е застрашаващо човека, касае биоразнообразието и вариацията. Вариацията, от тази на гените до тази на видовете, дава на видовете устойчивост срещу промените. А екосистемите поддържат планетата стабилна, което доставя всичко, което ползва човека за неговата еволюция и прогрес. Горите и блатата, например, предотвратяват влизането на замърсители в нашите водни запаси, а зелените площи в градовете намаляват вероятността от развитие на психични заболявания сред жителите.

Продължителната загуба на биоразнообразие ще дебалансира допълнително екосистемите, от които зависи биобалансът на човека. А светът никога досега не е ставал свидетел на такива скоростни измирания на цели видове. Но има интересни характеристики, които явно оказват влияние на вероятността на измиране за даден вид. Така например, животни с по-големи тела са по-застрашени от измиране отколкото животни с по-малки тела, като същото важи и за животни на върха на хранителните вериги. При растенията, онези, които виреят върху други растения, по типа на паразитирането, носят по-висок риск от измиране.

Science Alert