Всички знаем, че цветятя се отварят и затварят, че шишарките се разперват, че семената покълват. Но всичко, което виждаме, са само статични отрязъци от тези движения на живата природа, които остават скрити от човешкия поглед.

Насладете се на скритата красота на движението в природата с тази компилация, която ни разкрива ритъма на живота й, който не можем да видим иначе.