Знаете ли колко интелигентни са гарваните? Има ли шанс един гарван срещу пет палета, които усилено закусват? Вижте как гарванът със забележителна стратегия, упорство и находчивост се справя със ситуацията, разбива групата и успява да се нахрани. Наследете се на уменията на тези невероятни птици ето тук