Видео: Колко е интелигентен гарванът?

10 май 2017 г., 11:20
633

Cristian Gusa / Shutterstock

Знаете ли колко интелигентни са гарваните? Има ли шанс един гарван срещу пет палета, които усилено закусват? Вижте как гарванът със забележителна стратегия, упорство и находчивост се справя със ситуацията, разбива групата и успява да се нахрани. Наследете се на уменията на тези невероятни птици ето тук

Ключови думи:
Коментари