Учени откриха, че врановите птици са много по-умни, отколкото се смяташе досега. Те не просто използват отделни предмети като инструменти, за да постигнат целите си, които често са просто намиране или изваждане на храна, а могат да комбинират отделни, безполезни сами по себе си предмети така, че да създават комплексни инструменти. Досега се знаеше добре, че гарваните, враните и свраките разсъждават посредством понятията за причина и следствие, могат да разрешават загадки, чието решение се състои от множество различни стъпки, могат да планират събития в бъдещето и дори да правят прости инструменти от клечки и хартия.

Но създаването на сложни инструменти досега бе познато на учените като феномен само при приматите, освен, разбира се, при хората. Дори при младите хора може да отнеме няколко години преди да усвоят добре това умение, защото когнитивно то наистина е изключително сложно. Изисква умението да се предвидят свойствата на обектите, преди да са били създадени и да се въобразят в ума възможните функции и действия преди реално да е създаден модела.

Science Alert