За първи път бе наблюдавано формирането на ледени кристали от индивидуални атмосферни частици, което представлява сериозен напредък на науката за разбирането на точния механизъм, по който се формират ледените облаци в атмосферата.

Процесът, наречен ледена нуклеация, възниква когато частица привлича водни изпарения и формира ледени кристали, които стават сърцевината на перестите облаци, които често виждаме над нас.

“Това е една от най-ключовите но най-малко разбрани части от процеса на формиране на облаците,” коментира един от учените в екипа, извършил наблюдението, Д-р Уанг. 

Източник: Science Alert