След това вълнуващо откритие фразата, че парите не растат по дърветата, се оказва не дотам вярна. Учени установиха, че в листата на евкалиптовите дървета в Австралийската пустиня се съдържа злато – истинско злато, пише Gizmodo.

Екип от учени изследва състава на почвата в Голдфийлдс-Есперанс, регион в Западна Австралия. Той е прочут със златните си залежи (оттам и името му), както и с това, че е изключително трудно да се открият. Затова учените решават да проверят на необичайно място: дърветата.

Евкалиптовите дървета в региона са известни с издръжливостта си: корените им достигат невероятна дълбочина, за да се доберат до подпочвените води, от които се нуждаят, за да живеят. Оказва се, че тъкмо там се намират и въпросните златни залежи.

Следвайки отдавнашния слух, че благородният метал е причина за златистия блясък в листата на дърветата, учените изследват листата на евкалиптовите дървета в региона – и откриват, извън всяко съмнение, следи от злато. Оказва се, че корените на дърветата са се прострели десет етажа надолу в почвата и са абсорбирали златни частици от близките залежи.

За да потвърдят, че златните частици са дошли от почвата под корените, те посадили евкалиптови дървета в примесена със злато парникова почва – и отново открили злато в листата им.

Идеята, че дърветата абсорбират минерали от почвата край тях едва ли е нещо ново, но този случай е изключителен. „Златото вероятно е токсично за растенията и се пренася към най-външните им части (например листата) или в определени зони в клетките, за да  се намали вредната биохимична реакция”, пишат авторите на изследването, публикувано в Nature Communications. Те посочват, че това е „първото свидетелство за частици злато, открити в естествени проби от жива биологична тъкан.”

И ако някой си мисли, че може да забогатее, изсичайки евкалиптови дървета, ще трябва да го разочароваме. Всяко дърво съдържа такова малко количество злато (46 части на 1 милиард), че само за една сватбена халка ще трябват стотици. Но дърветата биха могли да се използват, за да се открие местоположението на подземните златни залежи. И след като се смята, че близо 30 процента от златните резерви в света лежат под земята в региона Голдфийлдс-Есперанс, търсенето може да си струва усилията.