Гигантските двукраки хищници от Кредния период на Мезозойската ера са имали повече от огромни зъби и масивни челюсти в арсенала си.

Откритието на нов вид тиранозавър, който е живял преди около 75 милиона години на територията на днешния щат Монтана в САЩ, е имал, точно както днешните крокодили, високо чувствително люспи на лицето си, които са му позволявали да усети и улови плячката си много по-лесно.

Известен като Daspletosaurus Horneri, новият вид, който е бил висок над 2 метра, стигал е на дължина до 9 метра и е можел да има тегло до 3.8 тона, е имал масивен череп, тежка опашка и бронирана кожа по цялото си тяло.

Хиперчувствителната му муцуна е помагала не само в ловене на плячка но и при пазенето на малките си от хищници.

Като са сравнили новооткрития вид с цялото семейство на тиранозаври учените са стигнали до извода, че всички членове на семейството вероятно са имали същото “шесто чувство” като Дасплетозавъра.

Източник: Unexplained Mysteries