Котките са почти универсален символ на грациозността и уравновесеността – имат отличен баланс и винаги падат на крака. Дори когато са във въздуха, подобно на тези 11 игриви животинки, те запазват един грациозен атлетизъм, какъвто липсва на повечето от нас. Било то на или над земята.

Способността на котките винаги да се приземяват на лапи (което се вижда ясно на много от снимките) е специален предпазен рефлекс.

Изследване през 1987 г. анализира 132 случаи на животинки, паднали от прозорците на високи сгради в Ню Йорк. То открива, че щетите са по-големи между 1-7 етаж.

Колкото по-нагоре се изкачваме обаче, толкова по-слаби са нараняванията. Едно от обясненията за това е, че след като изминат определено разстояние, котките достигат скорост на падане, която не е фатална и могат да се разкрачат и да се плъзнат по въздуха, така че да намалят нараняванията.

Gallery

Krzysztof Smejlis / Shutterstock

Gallery

The Len / Shutterstock

Gallery

Nick Starichenko / Shutterstock

Gallery

Rita Kochmarjova / Shutterstock

Gallery

runzelkorn / Shutterstock

Gallery

DavidTB / Shutterstock

Gallery

Poprotskiy Alexey / Shutterstock

Gallery

vvvita / Shutterstock

Gallery

DavidTB / Shutterstock

Gallery

ANURAK PONGPATIMET / Shutterstock