Информационните табла, поставени на ключови точки в градовете отчитат замърсяването, затова пък данните, които се изписват, са трудни за декодиране. "Затова създадохме СМОГ, калкулаторът на вредни емисии на Екологично сдружение “За Земята”, на основата на американския индекс за качеството на въздуха, който превежда данните на разбираем език", гласи официалният прес рилийз.

В момента има няколко информационни табла или уеб страници в София, Пловдив, Бургас и други градове, които изписват данните от измервателните станции, но от тях не се разбира почти нищо. На таблата в София се изписват стойности за фини прахови частици с размер 10 микрона (ФПЧ10), без да е ясно за какъв период са и каква е пределно допустимата концентрация (ПДК). Когато има превишаване, те не дават съвети какво да направим. Това, макар и отчасти, прави СМОГ: изберете замърсител, въведете стойността, която ви интересува и отговорите са пред вас. Можете да намерите данните от измервателните станции в София в реално време на сайта на Националната автоматизирана система за контрол качеството на атмосферния въздух. СМОГ за момента не може автоматично да предоставя тази информация, защото Столична община, Изпълнителна агенция по околна среда [1] и РИОСВ отказват да ги публикуват в достъпен, позволяващ обработка, формат (т.нар машинно четим формат).

Опитът показва, че най-голям е проблемът с въздуха през зимата, когато фините прахови частици остават дълго в атмосферата. Tогава транспортът и отопляването с въглища и мокри дърва си подават ръка, за да направят София най-мръсната столица в Европейския съюз и да я наредят сред най-замърсените в света, по данни на Европейската агенция за околната среда. А и с построяването на инсинератор, който ще гори софийския боклук, вместо да го рециклира, ситуацията няма да се подобри. През 2013 г. излагането на ФПЧ 2.5 е причинила около 467 000 случаи на преждевременна смърт в 41 европейски страни. За България случаите на преждевременна смърт се изчисляват на 13 700, което представлява 136 500 изгубени години живот (YLL). За сравнение Австрия, която има население с 1.2 млн повече от България, случаите са 6960, Освен преждевременна смърт замърсяването на въздуха увеличава броя на дихателните, сърдечните и раковите заболявания с краткосрочни и дългосрочни здравни последици.

"Тъжното е, че проблемите, които имаме в момента, са преодолени от градове с къде по-големи икономики. Мерките включват постепенно отпадане на твърдите горива от отоплението, създаване на устойчив и ефективен градски транспорт, увеличаване на зелените зони в града. Затова ние вярваме, че трябва да знаем какво дишаме, което е първа стъпка към действие", допълват от сдружението.