Учени успяха да извършат научно наблюдение на разсеяните електрони, които генерират променящите се модели на пулсиращите сияния. То е потвърдило, че слънчевият вятър генерира сиянията като взаимодейства с магнитното поле на Земята. В условията на осъзнатата опасност от слънчевия вятър за електрониката и комуникациите, е наистина успокоително да се получи нова информация за процесите в магнитосферата на планетата. Фантастичните сияния са известни още от древността и периодично обгръщат полюсите на планетата.Фундаменталните процеси, които пораждат двете форми на явлението северната аврора бореалис и южната аврора аустралис, са добре познати на учените, но пулсиращите сияния бяха загадка за учените.

Заредените частици, които се изхвърлят при слънчевите изригвания и други соларни явления, пристигат на нашата планета под формата на вълни. След като достигнат до магнитното поле на Земята повечето от частиците се отклоняват в различни посоки. Но някои успяват да достигнат полюсите, където се сблъскват с газовете на атмосферата и ги карат за заблестят в невероятни зелени, сини и червени цветове. Пулсиращите сияния са много различни от стандартните. Те просветват и угасват за периоди от по няколко десетки секунди, точно като при светкавица на забавен кадър. И сега, след новите резултати, става ясно, че този вид сияния се причиняват от внезапни преподреждания на линиите на магнитното поле, които освобождават своята складирана соларна енергия.

Science Alert