Огромна цепнатина, която се простира по протежение на няколко километра, се появи внезапно в югозападна Кения. Разломът, който продължава да нараства, е срутил част от магистралата между Найроби и Нарок и е бил съпроводен от повишена сеизмична активност в района. Земята е постоянно променяща се планета и понякога промените остават незабелязани за нас, като пример за това е тектониката на сеизмичните плочи. Но винаги идва момент, когато се случва нещо драматично и, както в този случаи, води до възобновяването на дебата дали африканският континент не се разцепва на две. Литосферата на Земята, която се състои от земната кора и горния слой на мантията, се състои от голям брой тектонични плочи, които не са статични, а се движат една спрямо друга с вариращи скорости и се “хлъзгат” върху астеносферата.

Все още се дебатира какви са механизмите зад това движение, но е много възможно да включва конвекционните течения в астеносферата и силите, които се образуват от границите между плочите. Тези сили не просто местят плочите една спрямо друга, но те могат и да ги разкъсат, формирайки разломи и евентуално водейки до появата на нови граници на плочите. Източно африканския разлом е пример за това. В района на Афар литосферата е изтъняла почти до точката на окончателно пречупване. Когато това се случи ще започне да се формира нов океан, след втвърдяването на магмата в пространството, оформено от разчупените плочи.

Science Alert