Знаете ли, че... продължителността на живота при топлокръвните бозайници се определя от тяхната големина?

Според този закон човешкият живот би трябвало да се нарежда между този на козата и коня, тоест между 10 и 30 години.

Ние обаче сме се научили да се пазим от болести и хищници. Затова с хода на еволюцията средната продължителност на човешкия живот е достигнала 76,3 години при жените в България и 69,2 – при мъжете.