Един ден край събрание от котки мина едно мъдро куче.

То видя, че котките са заети с нещо и не му обръщат внимание, и се спря.

В този момент отпред застана един едър, тлъст котарак и като погледна събранието, рече: “Братя, молете се! и ако се молите непрестанно, няма съмнение, че от небето ще завалят мишки!”

И когато кучето чу тези думи, то се засмя в сърцето си и си тръгна оттам, казвайки: “О, слепи и неразумни котки, не е ли писано и не съм ли чувало аз и всички мои бащи преди мене, че онова, което вали след молитва и преклонение, не са мишки, ами кокали!…”

Халил Джубран