„Резиденция Баба“ е една от сбъднатите мечти на Фабрика за идеи да свърже потенциала на градски хора със знанието на възрастни от обезлюдяващи се български села в един иновативен социално-предприемачески модел, в който ще изпозлваме Дизайн-мислене, умения за теренни етноложки проучвания и...живот на село - при баба - за 1 месец!

В "Резиденция Баба" могат да участват всички, за които позитивната социална, икономическа и културна промяна в обществото ни е кауза, в която те искат да видят своето участие. Всеки резидент има възможност да развие конкретна идея заедно с хората в селото, в което прекара своята резиденция. Тази идея трябва да има дългосрочен ефект в селските райони и да има потенциала да привлече интерес към съответното село и/или да допринесе икономически и социално за развитието му.

Всички одобрени кандидати ще преминат през обучения за Human Centered Design, социално предприемачество, системно и дизайн мислене и умения за теренни етноложки проучвания.

След това резидентите прекарват около 1 месец в избрано от нас обезлюдяващо село, за да изследват непознатите територии, да изучават местните занаяти, обичаи и привички и да помагат с доброволен труд на домакинството, при което живеят, както и на цялата общност.

След резиденцията си тези, които имат желание да развият своя идея, ще получат менторска подкрепа и ще могат да я представят пред инвеститори по време на различни събития, организирани от Фабрика за идеи.

Подкрепи Фабрика за идеи и Резиденция Баба!

Пиши ни на ideasfactory.bg@gmail.com, ако искаш да:

- Станеш доброволец на Резиденция Баба или някоя друга от инициативите ни!

- Предложиш село, в което Резиденция Баба да се случи през 2017!

- Подкрепиш някоя от идеите на резидентите - с менторство, труд или финансово!