Научен "Биг брадър" с 64 видеокамери открил неочаквани подробности за любовния живот на участниците. Всички те (няколкостотин испански скакалци) били надлежно номерирани и играели себе си на 8 декара ливада.

Големият проблем пред ентомолозите винаги е била склонността на насекомите да отлитат неизвестно къде. Досега за техните обичаи се съдеше по наблюдения на екземпляри в неволя. Затова за мащабния воайорски експеримент бил подбран нелетящ вид скакалци.

250 хил. часа видеозаписи документирали всичко от живота на две поколения в продължение на 2 години. За да се проследи наследствеността, били правени ДНК проби на всички новопоявили се скакалци.

Голямата изненада била, че дребните, "подчинени" мъжкари успявали да се съешат с два пъти повече женски, отколкото доминиращите, едри самци. Не по-малко учудващ бил крайният резултат - приблизително еднакъв брой наследници и за едри, и за дребни.

В лабораторни условия едрите постигат по-високи резултати - затворени в тясно пространство, те просто хвърлят един бой на дребосъка и завладяват дамата.

На свобода по-ситните скакалци успешно използват маневри по терена за избягване на пряк сблъсък. Освен това дребосъците, които пеят повече, привличат повече женски. А при едрите няма такава зависимост. На тях им стигала и внушителната снага.