Въглеродът може и да е гръбнака на органичната химия, но животът на Земята не би бил това, което е сега, ако го нямаше друг ключов елемент от периодичната таблица на елементите – фосфорът. От химическа гледна точка трансформирането на хидровъглеродите в молекули, които съдържат този елемент, е гигантска еволюционна стъпка. И сега учените смятат, че знаят как се е случила.

Екип от института Скрипс в Калифорния е идентифицирал молекула, която може да осъществи фосфорилация във вода, което я прави сериозен кандидат за липсващото звено по веригата от прехода от безжизнена супа към еволюиращи клетки.

“Диамидофосфатът, водата и умерените климатични условия осигуряват ключовите компоненти за съединяването на предбиологичните молекули, които да им позволят да се трансформират и така да могат да действат заедно”, обяснява Раманараянан Кришнамурти от екипа.

Science Alert