Ако подадат заявление по специален образец, земеделците в България ще могат да отглеждат легално канабис. Това заяви Стефка Дамянова (експерт от Министерството на земеделието) пред БНР.

Разрешителното, което министерството ще издава, ще важи 12 месеца. То ще дава право на стопаните да сеят само една реколта на точно определена площ. Това е регламентирано в проект за наредба, публикуван на сайта на ведомството.

У нас легално са засети над 1000 декара с канабис, казва Дамянова.

"След засяване се предвижда да се информира съответната областна дирекция на МВР за извършена сеитба, като се предостави и копие на издаденото разрешение и съответно информация за местонахожденията на засетите площи", уточни експертът.