Ако океаните не съществуваха, човечеството отдавна щеше да е загазило здраво. Те хем поглъщат огромните количества въглеродни емисии, хем абсорбират над 90% от излишната топлинна енергия.

Ново изследване обаче показва, че сме подценили сериозно количеството топлина, което океаните са погълнали през последните десетилетия. Нещо повече – учените предупреждават, че това означава, че Земята е много по-чувствителна към емисиите от изкопаеми горива, отколкото се предполагаше до този момент. Това вероятно ще затрудни значително ограничаването на глобалното затопляне до безопасни нива през настоящия век.

Екипът от учени, ръководени от Института по океанография "Скрипс" и Принстънския университет изчисляват, че океаните са погълнали 60% повече топлина през последните 25 години, отколкото сочат последните оценки по темата на Междуправителствената експертна група по климатичните промени (IPCC). 

Виж още: Океанското дъно се разлага. Виновни са хората

В доклада на IPCC пише, че човечеството трябва да се стреми да поддържа средните световни температури с 1,5 градуса по Целзий по-ниски от тези от прединдустриалната епоха. Причината? Дори 2 градуса увеличение ще има сериозни последици за биоразнообразието, обществото и планетата. За да избегнем това, ние трябва да намалим въглеродните емисии колкото се може по-скоро. 

"Представете си, че океанът е дълбок едва 9 метра - казва Лора Респланди, главният ръководител на проучването. - Според нашите данни от 1991 г. насам той щеше да се затопля с 6.5℃ на всяко десетилетие. За сравнение - тези от последния доклад на IPCC ще съответстват на затопляне само с 4℃ на десетилетие."

Последиците

Какво означава всичко това? От една страна, ограничаването на затоплянето под 1,5 градуса този век ще стане значително по-трудно. Освен това обаче "в по-топлия океан ще има по-малко кислород, а това ще донесе последствия и за водните екосистеми," казва Респланди.

"Морското равнище също ще бъде засегнато. Ако затопляме океана повече ще имаме по-голямо топлинно разшитение, а оттам и покачване на водните нива."

Ще се освободи ли някога тази топлина?

Да, но след много, много време. 

"Ако започнем да охлаждаме атмосферата, като намаляваме парниковия ефект, топлината в океана в края на краищата ще започне да излиза - твърди Респланди. - Фактът, че океаните съдържат толкова много топлина, която може да бъде прехвърлена обратно в атмосферата, ще затрудни поддържането на температурата на повърхността на Земята под определени стойности в бъдеще."

"Циркулацията на водите в океаните, която контролира това колко топлина се поема или отделя е вековен процес, което означава, че топлината от океаните ще се отделя в продължение на векове."