Смята се, че е било причинено от масови вулканични изригвания в Сибир, които са променили състоянието на атмосферата по целия свят и са унищожили много екосистеми, като този ефект се е дължал основно на изтъняването на озонния слой, който е нарушил жизнения цикъл на растенията. Според нови изследвания на учени от университета в Нюрнберг предупредителни знаци за това събитие е имало цели 700 000 години преди катастрофата.

След като са проучили новооткрити вкаменелости на територията на днешен Иран, учените са открили, че няколко вида амоноиди, които са морски молюски, са измрели тогава и последващите видове са били по-малки по размер и с по-малка сложност. “Сега съществуват множество доказателства за наличието на значимо глобално затопляне, на увеличаване на киселинността на океана и на намаляване на количеството на кислород във въздуха”, обяснява Волфганг Кеслинг. “Но това, което ни различава от събитията от далечното минало, е мащабът на тези феномени. Например, днешното увеличаване на температурата е значително по-ниско от това, което е настъпило преди 250 милиона години”. Но тенденцията е тревожно сходна.

Science Alert