Природните бедствия, особено земетресенията, са неочаквани и непредвидими. Можем да се надяваме да не ни се случат, но не можем да направим нищо, за да ги избегнем. Има едно нещо, което може да направим: да бъдем готови да действаме по най-добрия начин. 

Бъдете подготвени 

Подгответе си „аварийна чанта“ с най-необходимите неща, поставени на удобно място:

  • фенерче
  • чанта за документи и особено ценни вещи 
  • аптечка с необходимите ви лекарства, по една топла дреха за всеки
  • резерв от храна и вода
  • сигнална свирка, ако се наложи да бъдете открити

Закрепете здраво мебелите вкъщи и не поставяйте тежки, лесно падащи предмети на високи места.

Съхранявайте пожароопасните вещества и отрови в плътно затворени съдове.

Помислете и определете в жилището си най-безопасното място. Имайте предвид, че при земетресение най-опасни са балконите, външните стени, стълбищата и асансьорите. 

Безопасното място трябва да далеч прозорци и високи мебели, които могат да паднат. Можете да определите такова място за всяка стая в жилището си. 

Подгответе план за поведението на членовете на семейството. 

Определете човек за връзка между членовете на семейството, който е извън вашия регион. 

„Залегни, покрий се, дръж се!“

В момента, в който усетите първото разклащане:

Не напускайте сградата, ако не можете да излезете на открито за около 10 СЕКУНДИ. 

Не се опитвайте да излезете, ако:

  • сте над първия етаж
  • входът е задръстен от хора
  • ако се съмнявате, че можете да излезете за 10 секунди. В този случай опасността да се нараните по пътя към изхода е по-голяма, отколкото ако останете вътре.

Заемете най-безопасното място – под рамката на вратата, близо до вътрешна стена, колона, под стабилна маса или легло, съветва Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Следвайте тези три стъпки: