Може и да не се замисляме за това често, но гръмоотводът има изключително важно предназначение. Знаете ли обаче как точно работи той?

Изобретен през 1749 г. от Бенджамин Франклин, гръмоотводът представлява заземена метална пръчка, поставена на покрива на сграда, която привлича електричния заряд от светкавицата далеч от самото жилище.

Пръчката е закрепена към алуминиев или меден кабел, който е свързан с подземна проводна мрежа. Това позволява на електричеството да се разпръсне безопасно. Тъй като светкавиците обикновено поразяват най-високите места, гръмоотводът трябва да бъде поставен на максимално високо място или сграда.

Тъй като мълнията представлява разряд между електрически зареден облак и земната повърхност, целта на гръмоотвода е да предостави по-пряк път (т.е. с по-малко електрическо съпротивление) за протичане на електричеството, отколкото би представлявала съответната постройка или съоръжение. Ако е инсталиран правилно, гръмоотводът може да отведе електрическия заряд в земята, намалявайки опасността от пожар или други щети при удар на светкавица.