На пръв поглед тези топки, които са се появили изненадващо в Залива на Об в Сибир, приличат на елемент от внимателно планирани кино-декори, но истината е, че тези странни обекти са напълно естествени.

На размери до цял метър и покриващи 18 километрова ивица от бреговата линия, те са резултат от рядък природен феномен, където фрагметни от лед постепенно се оформят във сферична форма от вятъра и водните течения.

Местните жители от селото Нида редовно позират за снимки с гигантските топки. В някои области, топките естествено са се компактифицирали и са формирали стени от лед.

Източник: Science Alert