Вкаменелостите на водни кончета с размах на крилата до 70 см отдавна предизвикват възхищението на децата в природонаучните музеи. Наскоро проведени експерименти потвърдиха предположенията на учените, че тези супернасекоми са пораснали в по-богатата на кислород древна атмосфера. Но не всички буболечки са получили кислородния бонус.

Исторически най-едрите хлебарки са днешните. За да изяснят загадката, учени от Щатския университет на Аризона в Темпе отглеждали водни кончета, хлебарки, скакалци, брашнени бръмбари и други членестоноги в атмосфера с различно кислородно съдържание. Водните кончета наистина пораснали под действието на по-богата на кислород среда.

Хлебарките почти не реагирали. Последващи изследвания на дихателните системи на насекомите показали, че в по-богата на кислород атмосфера хлебарките просто намалявали размерите на трахейните си тръбички, като освободените телесни ресурси насочвали към други задачи – хранене или размножаване.