Две нови, неизвестни досега стаи, са били открити в стените на Хеопсовата пирамида.

Откритието е било направено в рамките на проекта ”Сканирай пирамидите”, обединил усилията на много университети и научни институции, които се опитват да разкрият тайните структури на египетските пирамиди, като използват модерни скенери и техники за 3D моделиране.

Резултатите от тази седмица, които са получени чрез метод, известен като “мюография”, са разкрили две мистериозни нови ниши в Хеопсовата пирамида, една от североизточната страна и една под наклонения й коридор.

Още не се знае какво има в тези помещения, но теоретично съществува възможността те да са скрити камери, които са останали неоткрити в продължение на хиляди години. 

Източник: Unexplained Mysteries