С количествата данни, които са необходими за ежедневното функциониране на нас и обществото ни, и с наличните технологии, които са на практика почти изчерпани като физически капацитет, ние се нуждаем спешно от принципно нов метод за съхранение на данни.

Стандартният магнитен твърд диск (HDD), който вероятно и в момента работи във вашия компютър, е достигнал границите на технологията си и може да съдържа максимум няколко терабайта информация.

Стандартните дискови технологии като CD, DVD или BD са ограничени от двуизмерната си природа – те съхраняват данни само  в една равнина.

Учени са експериментирали с неочакван за подобни цели материал – диамант. На атомно ниво тези кристали са изключително подредени. Но понякога има дефекти, като например в идеалната редица липсва въглероден атом. Именно тези дефекти се изследват като даващи възможност за съхраняване на информация в три измерения.

Понякога този липсващ атом е заменен от азотен, който дава технологична възможност да се използва като един бит информация. Ако дефектният атом има допълнителен електрон битът се приема за единица. Ако няма – битът се приема за нула.

Методът е все още в начален етап на разработка, но изглежда има огромен потенциал.

Източник: Science Alert