Черно море активно поглъща въглерода от атмосферата, установиха учени от Центъра за космически изследвания „Годард“ на NASA. Изследователите проучили внимателно снимки на спътника Aqua. Видели по повърхността на Черно море колонии от микроскопичен фитопланктон, предимно едноклетъчни водорасли, наречени коколитофориди, едни от шампионите на света по поглъщане на въглерод.

Коколитофоридите поглъщат въглероден двуокис и го превръщат в плочки калциев карбонат. Когато умрат, потъват заедно с него на дъното. Този процес помага на планетата да се избави от част от СО2, а Черно море очевидно е едно такова хранилище.ж