Авиационната индустрия се договори в четвъртък за рамка за намаляване замърсяването с въглеродни емисии по време на среща на ООН в Монреал, с което се превръща в първия търговски сектор сам предприел действия срещу климатичните промени, предаде AFP. Шестгодишни преговори приключиха с това, че президентът на Международната организация на гражданската авиация Азхарудин Абдул Рахман нарече „историческото“ споразумението на пленарната сесия на организацията за ограничаване до 2035 година на емисиите от въглероден диоксид до нивата от 2020 г.