Общите световни емисии на въглероден диоксид, свързани със сектора на енергетиката, са се покачили с 6 % през 2021 г. и са достигнали 36,5 милиарда метрични тона – най-високото равнище, отчитано досега, според информацията, представена във вторник от Международната агенция по енергетика (МАЕ).

Според агенцията „Увеличението на световните емисии от въглероден диоксид с над 2 милиарда метрични тона е най-големият абсолютен ръст до момента и при всички положения превръща в несъществен спада в резултат от пандемията през предходната година“.

Агенцията сочи като причина широката употреба на въглища за нуждите на растежа в процеса на възстановяване от кризата, породена от COVID-19, на световната икономика.

От агенцията твърдят, че „Възстановяването на търсенето на енергия през 2021 г. бе съпътствано от тежки метеорологични условия и условия на пазара, по-конкретно внезапни скокове на цените на природния газ, което доведе до изгарянето на повече въглища въпреки безпрецедентния ръст на производството на енергия от възобновяеми източници“.

От МАЕ посочват, че връщането на световните емисии от въглероден диоксид до равнищата преди пандемията се дължи главно на Китай, където емисиите са се увеличили със 750 милиона метрични тона от 2019 г. до 2021 г.

От агенцията добавят, че „Икономиката на Китай е единствената сред големите, отбелязала ръст през 2020 г. и 2021 г.“, като посочват, че „Увеличенията на емисиите през тези две години в Китай при всички положения превръщат в несъществен общия спад в останалата част от света за същия период“.

Само през 2021 г. емисиите от въглероден диоксид в Китай надхвърлят 11,9 милиарда метрични тона – 33 % от световните.

Източник: Science Alert