От 1980-та година насам стратосферата е изтъняла с около 400 метра и учените се опасяват, че до 2080-та това свиване ще достигне цели 1,3 км.

В ново изследване, публикувано в Environmental Research Letters, учени потвърждават за първи път, че в глобален мащаб стратосферата изтънява и парниковите емисии са основният виновник.

Стратосферата е ключов компонент на атмосферата. Тя се разпростира на приблизително 20-60 км от повърхността на Земята. Именно тук откриваме озоновия слой. Ето защо тя играе ключова роля в абсорбирането на вредните ултравиолетови лъчи на слънцето. Предишни измервания обаче показаха, че най-вероятно този изключително важен атмосферен пласт изтънява на определени места.

Досега това свиване до голяма степен се приписваше на изтъняването на озоновия слой в резултат на широкоразпространеното потребление на хлорофлуоровъглероди (CFC). За щастие, ограничението на тези органични съединения през последните 20 години позволи до голяма степен на озоновия слой да се възстанови.

Това ново проучване обаче показва, че стратосферата продължава да се свива, въпреки че потреблението на CFC е намаляло и озоновият слой вече не е толкова застрашен. Това означава, че виновникът най-вероятно е друг.

Авторите на проучването анализират сателитните данни от последните четири десетилетия и ги сравняват с климатичните модели, картографиращи възхода на въглеродните емисии в този период. Тези емисии карат тропосферата (атмосферния пласт, съдържащ въздуха, който дишаме) да се разширява. По този начин тя притиска стратосферата отдолу и я компресира.

Въглеродният диоксид обаче има обратния ефект и веднъж щом влезе в стратосферата, той я охлажда. Този спад в температурите принуждава газовете в рамките на този пласт да се свиват и съответно – допълнително да я изтъняват. Според данните на изследователите свиването на стратосферата корелира добре с постоянно увеличаващите се емисии през последните 40 години, което предполага, че парниковите газове наистина са отговорни за тази промяна.

“Открихме, че от 1980-та насам стратосферата се свива с над 100 метра на десетилетие и доказахме, че парниковите газове са виновни за това“, обяснява Хуан Антонио Анел, един от авторите на проучването. Според него е напълно възможно стратосферата на нашата планета да изгуби 4 процента от своето вертикално протежение (1,3 км) от 1980-та до 2080-та.

Какви ще са последиците от подобен сценарии? Все още не знаем.

Източник: IFLScience